De paardenhouderij op Vecht & Schans is zo biodivers: met clinics, rondleidingen en presentaties delen we onze ervaring met verschillende paardenrassen en -types, en het plezier wat we daarbij met elkaar hebben!