Natuurlijk Managen

Teasing your Tools: Natuurlijk Managen®

‘Teasing your Tools: Natuurlijk Managen®’ gaat over het voelen, het ervaren, het zijn en het doen. We kunnen ergens lang over praten maar lichaamsbewustzijn heeft geen uitleg nodig. Het is zo. Dat is het uitgangspunt van de erfessies. Waar vind ik de rusttoestand ook al buldert het om me heen. Je eigen noodingang… Afzondering is nodig om tot prestatie te komen. Dit gezond egoïsme is van nut voor je eigen kiemkracht. Vanuit deze ervaring kun je je potenties herkennen en deze inzetten naar gelang de buitenwereld een beroep op je doet, en waar je je marks wilt zetten. Zonder of juist met een bord voor je kop.. Dat is het doel van de erfsessies: uitvinden wat je beweegt zodat je deze eigenheid optimaal=economisch kan benutten. En overal kan toepassen.

‘Teasing your Tools: Natuurlijk Managen®’ gaat over de interesse voor, en het richting geven aan jezelf, aan je omgeving, aan groei.

Boerenhofstede Vecht & Schans te Nieuwersluis biedt de ultieme locatie om deze ervaringen te faciliteren! Landschap, voedsel, lucht en levende have. De sessies vinden plaats op het erf van Vecht & Schans. Buiten alsook binnen. We werken aan: grenzen bepalen, wat is van mij, wat ontwikkel ik, waar zit mijn groei, en hoe kan ik deze het meest duurzaam inzetten: voor jezelf en voor je (werk-)omgeving. Je eigen biodiversiteit toevoegen aan de samenleving.

Nieke Strijland (architectonisch vormgeefster) draagt zorg voor de introductie van de boerderij en het landschap, om zo je plaats te bepalen deze dagen. De wisselwerking tussen in- en exterieur; binnen en buiten jezelf, en hoe we  cultuuragrarisch grond onder de voeten krijgen komt aan de orde. We plukken en struinen, alle zintuigen open, de zinnen verzet.

Mariette Timmermans heeft haar merites verdiend in het organiseren van kwaliteitsvolle besloten evenementen. Haar passie voor eten en mensen kan volledig tot  zijn recht komen op het biologisch terrein van Vecht & Schans.

Marieke Relyveld leidt de bewegingsmodules, gebaseerd op principes van Eutonie, Haptonomie en Oefentherapie. Marieke’s opleiding en werkomgeving speelt zich af op het gebied van Loopbaanbegeleiding en (Personal) Coaching voor overheid, re-integratiebedrijven en kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak. Person to Person, Business to Business.

Informatie over cultuuragrarisch gebruik, bewegingsbegeleiding, coaching/toetsing, en proeven van het land zijn de ingrediënten van de erfsessies. Vecht & Schans is centraal gelegen tussen Amsterdam en Utrecht; een geweldige plek waar je das af kan, waar je tas in de hoek staat en waar je los en ontspannen vandaan gaat met ‘tools’ om direct toe te passen in je eigen dagelijkse wereld: je persoonlijke testplek!